Việt Nam -> Truyền thống -> Bài hát mới được tải
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Lời Giới Thiệu: Cung Thương Hoà Điệu CD5
Hoà Tấu
2:08
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Album: Cung Thương Hoà Điệu CD5 (1995)
1.794
Hôm nay 15:03
2 Tiếng Xưa (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
7:40
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Dương Thiệu Tước; Vc: Loan Thảo; Album: Tân Cổ Giao Duyên 2 Tuyển Chọn (Pre 75)
1.454
Hôm nay 15:03
3 Biển Tình (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
7:15
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Lam Phương; Vc: Thế Châu; Album: Tân Cổ Giao Duyên 13 Tuyển Chọn (Pre 75)
780
Hôm nay 15:02
4 Từ Đó Em Buồn
Như Quỳnh
5:33
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Trần Thiện Thanh; Album: Duyên Phận (2010)
18.909
Hôm nay 15:02
5 Tiến Bước Dưới Quân Kỳ
Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ Quân đội
1:34
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Doãn Nho; Album: Nhạc Nghi lễ và Diễu hành
283
Hôm nay 15:02
6 Thân Phận (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
8:15
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Mộng Bảo; Vc: Quế Chi; Album: Tân Cổ Giao Duyên 12 Tuyển Chọn (Pre 75)
961
Hôm nay 15:02
7 Ngang Trái
Như Quỳnh
4:39
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Dinh; Album: Duyên Phận (2010)
10.694
Hôm nay 15:02
8 Đêm Cuối
Quang Lê
5:21
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Ngọc Sơn; Album: Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân (2004)
22.737
Hôm nay 15:02
9 Hai Đứa Nghèo
Phi Nhung; Mạnh Quỳnh
5:22
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Như Phy; Album: Hai Đứa Nghèo (2001)
7.844
Hôm nay 15:02
10 Làm Dâu Xứ Lạ
Phi Nhung; Mạnh Quỳnh
7:52
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Vinh Sử; Vọng Cổ: Loan Thảo; Album: Tân Cổ: Đoạn Cuối Tình Yêu (2001)
40.550
Hôm nay 15:02
11 Yêu Lầm (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
7:16
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Giao Tiên; Vc: Loan Thảo; Album: Tân Cổ Giao Duyên 5 Tuyển Chọn (Pre 75)
1.210
Hôm nay 15:02
12 Chuyện Người Con Gái Hái Sim
Như Quỳnh
5:57
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Hồng Vân; Album: Tơ Tằm (2003)
19.574
Hôm nay 15:01
13 Phận Gái Thuyền Quyên
Đan Nguyên; Hoàng Nhung
5:00
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Giao Tiên; Album: Lênh Đênh Phận Buồn (2017)
49.088
Hôm nay 15:01
14 Liên Khúc: Nỗi Buồn Hoa Phương; Lưu Bút Ngày Xanh
Hương Lan; Như Quỳnh; Hoàng Oanh
6:32
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Thanh Sơn; Album: Nỗi Buồn Hoa Phượng (2006)
3.316
Hôm nay 15:01
15 Thái Hậu Dương Vân Nga
Mỹ Thu
14:23
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Album: Tiếng Hát Từ Trái Tim (2015)
81
Hôm nay 15:01
16 Tình Chỉ Đẹp (Tân Cổ)
Minh Vương; Lệ Thuỷ
7:21
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Thuỷ Tiên; Vc: Loan Thảo; Album: Tân Cổ Giao Duyên 6 Tuyển Chọn (Pre 75)
1.034
Hôm nay 15:01
17 Những Ngày Xưa Thân Ái
Quang Lê
5:34
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Phạm Thế Mỹ; Album: Sương Trắng Miền Quê Ngoại (2003)
45.786
Hôm nay 15:01
18 Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân
Quang Lê
4:36
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Song Ngọc; Album: Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân (2004)
35.264
Hôm nay 15:01
19 Vườn Tao Ngộ (Tân Cổ)
Minh Vương; Mỹ Châu
7:41
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Nhật Hà; Vc: Loan Thảo; Album: Tân Cổ Giao Duyên 6 Tuyển Chọn (Pre 75)
903
Hôm nay 15:00
20 Lá Thư Trần Thế
Giang Tử; Ngọc Minh; Đan Nguyên
5:24
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Hoài Linh (2010)
6.370
Hôm nay 15:00
21 Tiếng Xưa (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
7:43
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Dương Thiệu Tước; Vc: Loan Thảo; Album: Tân Cổ Giao Duyên 12 - Chuyện Tình Lan Và Điệp (Pre 75)
2.236
Hôm nay 15:00
22 Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam
Various Artists
2:55
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Đỗ Minh; Album: Nhạc Nghi Lễ
80
Hôm nay 15:00
23 Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Như Quỳnh
4:53
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Tâm Anh; Album: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (2016)
821
Hôm nay 15:00
24 Khi Không (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
7:23
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Vinh Sử; Vc: Loan Thảo; Album: Tân Cổ Giao Duyên 7 - Nhịp Cầu Tri Âm (Pre 75)
1.536
Hôm nay 15:00
25 Trang Nhật Ký
Như Quỳnh
4:39
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Hoàng Trọng; Album: Khúc Ca Đồng Tháp (2004)
14.112
Hôm nay 15:00
26 Xa Vắng
Mai Thiên Vân
5:36
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Y Vân; Album: Thương Hoài Ngàn Năm (2008)
14.572
Hôm nay 15:00
27 Vườn Tao Ngộ (Tân Cổ)
Minh Vương; Mỹ Châu
7:43
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Nhật Hạ; Vc: Loan Thảo; Album: Tân Cổ Giao Duyên 6 - Duyên Quê (Pre 75)
3.407
Hôm nay 14:59
28 Quốc Ca
Various Artists
1:05
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Văn Cao; Album: Nhạc Nghi Lễ
701
Hôm nay 14:59
29 Vườn Tao Ngộ (Tân Cổ)
Minh Vương; Mỹ Châu
7:43
128kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Nhật Hạ (1975)
720
Hôm nay 14:59
30 Lý Con Sáo (Tân Cổ)
Lệ Thuỷ; Minh Vương
6:42
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quế Chi; Album: Tân Cổ - Tiếng Hát Lệ Thuỷ _ Quán Nhỏ Đầu Làng (Pre 75)
1.375
Hôm nay 14:58
31 Đắp Mộ Cuộc Tình
Đan Nguyên; Quang Lê; Bằng Kiều
5:47
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Vũ Thanh
3.229
Hôm nay 14:58
32 Biển Tình (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
7:29
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lam Phương (1975)
889
Hôm nay 14:58
33 Quốc Tế Ca
Various Artists
1:54
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Đỗ Minh; Album: Nhạc Nghi Lễ
222
Hôm nay 14:58
34 Sương Trắng Miền Quê Ngoại
Quang Lê
4:56
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Đinh Miên Vũ; Album: Sương Trắng Miền Quê Ngoại (2003)
222.592
Hôm nay 14:58
35 Lỡ Cung Đàn
Lê Dung
4:36
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Hoàng Giác; Album: Tiếng Hát Lê Dung: Tiếng Thời Gian (1997)
839
Hôm nay 14:57
36 Về Sa Giang (Tân Cổ)
Minh Vương; Lệ Thuỷ
6:48
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Quế Chi; Album: Tân Cổ - Chiều Làng Em (Pre 75)
2.916
Hôm nay 14:57
37 Khi Không (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
7:23
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Vinh Sử; Album: Tân Cổ Giao Duyên 3 Tuyển Chọn (Pre 75)
1.868
Hôm nay 14:56
38 Lý Ngựa Ô (Tân Cổ)
Minh Vương; Lệ Thuỷ
7:30
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Vc: Quế Chi; Album: Tân Cổ - Quán Gấm Đầu Làng (Pre 75)
3.056
Hôm nay 14:56
39 Thân Phận (Tân Cổ)
Minh Vương; Thanh Kim Huệ
8:10
320kbps
Việt Nam -> Truyền thống
Lê Mộng Bảo; Album: Tạ Từ Trong Đêm (Pre 75)
1.017
Hôm nay 14:56
40 Mưa Bụi
Mỹ Thu
5:18
Lossless
Việt Nam -> Truyền thống
Hữu Minh; Vinh Sử; Album: Tiếng Hát Từ Trái Tim (2015)
79
Hôm nay 14:55
Bex Taylor-Klaus | Thám Tử Lừng Danh Conan chap 128 | Katzenstreu