1

37

5:14

Lossless

2

Tuý Thiên Niên (醉千年)

Lý Viên Kiệt; Lý Tuấn Hữu

246

3:40

Lossless

3

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.340

5:33

Lossless

4

350

4:00

Lossless

5

48

3:50

Lossless

6

Tay Trái (左手)

Phùng Đề Mạc; Tiểu Phong Phong

119

3:22

Lossless

8

128

3:47

Lossless

10

136

4:35

Lossless

11

91

4:19

Lossless

12

88

3:07

Lossless

13

2.320

4:17

Lossless

14

470

4:32

Lossless

15

169

0:32

Lossless

16

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

132

3:21

Lossless

17

34

3:36

Lossless

18

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

1.594

5:06

Lossless

19

Trường An Cũ (故长安)

Trương Lương Dĩnh

89

4:12

Lossless

20

32

3:36

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天)

Vương Đại Mao

4

4:05

Lossless

2

Đạo Tướng Hành (盜將行)

Hoa Chúc; Mã Vũ Dương

11

3:18

Lossless

3

Tiền Trần (前尘)

SING Lữ Đoàn

14

3:49

Lossless

4

Annihilation (湮灭)

Hồ 66

34

3:36

Lossless

5

我是主播

Tiểu Phan Phan

19

3:36

Lossless

6

即视感

Phùng Đề Mạc

52

3:41

Lossless

7

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

132

3:21

Lossless

8

Ngộ Kiến Kì Bào (遇见旗袍)

Lý Ngọc Cương

128

3:47

Lossless

9

Hạng Người Hời Hợt (泛泛之辈)

Đại Tráng

37

5:14

Lossless

10

Trường An Cũ (故长安)

Trương Lương Dĩnh

89

4:12

Lossless

11

Đông Tây (东西)

Lâm Tuấn Trình

36

2:42

Lossless

12

Oppa, Em Không Hề Ngốc (欧巴我不傻)

Tịch Tây

85

2:33

Lossless

13

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月)

Tát Đỉnh Đỉnh

48

3:50

Lossless

14

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

49

5:32

Lossless

15

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Đặng Luân

32

3:36

Lossless

16

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

33

3:36

Lossless

17

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

37

4:22

Lossless

18

Xoá Đi Đau Thương (一抹伤)

Tôn Lộ

136

4:35

Lossless

19

Song Thế Luyến Nhân (双世恋人)

Hạ Kính Hiên

23

3:47

Lossless

20

Vĩnh Dạ (永夜)

Đàm Duy Duy

19

4:14

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Tchaikovsky: The Seasons PCL10157 (2018)
Yuan Sheng
Lossless
Namanana - The 3rd Album (Regular) 8809616986058 (2018)
Lay
Lossless
Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018)
Vương Khải
Lossless
Wind (風) (Single) (2018)
Cyan Lpegd
Lossless
Develop (Original Mix) (Single) (2018)
Clare
Lossless
Đạo Tướng Hành (盜將行) (2018)
Mã Vũ Dương
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...

136

4:04

Lossless

Nữ Nhi Tình

Various Artists

4.283

4:23

Lossless

145

4:08

Lossless

999 Đoá Hồng

Various Artists

5.952

4:05

Lossless

IP Man

Kenji Kawai

752

3:01

Lossless

Tịch Dương Tiêu Cổ (夕阳箫鼓)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

2.483

6:03

Lossless

Hán Cung Thu Nguyệt (汉宫秋月)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

716

6:35

Lossless

470

4:32

Lossless

Ngư Tiều Vấn Đáp (渔樵问答)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

717

7:48

Lossless

6.709

4:02

Lossless

Tình Xưa Nghĩa Cũ

Various Artists

8.725

3:40

Lossless

350

4:00

Lossless

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

1.594

5:06

Lossless

Hồ Gia Thập Bát Phách (胡茄十八拍)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

866

18:31

Lossless

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.340

5:33

Lossless

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

132

3:21

Lossless

23.617

4:23

Lossless

Cao Sơn Lưu Thuỷ (高山流水)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

5.781

3:05

Lossless

Bình Sa Lạc Nhạn (平沙落雁)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

913

4:54

Lossless

455

7:44

Lossless

Như Ý Cát Tường

Trương Tây

1.393

3:55

320kbps